Logogroen   FYSIOTHERAPIE MEERWEG    

Vergoedingen Fysiotherapie 2021

Basis-, aanvullende-verzekering of voor eigen rekening?

HOME   |  TEAM  |  PRAKTIJK  |  TARIEVEN  |  PRIVACY  |  VERGOEDINGEN

wachtruimte
Vergoedingen

De meeste fysiotherapie behandelingen worden tegenwoordig vergoed vanuit de aanvullende verzekeringen.
Behandelingen van kinderen jonger dan 18 jaar worden wel vergoed uit de basisverzekering.
Als u een aandoening heeft die voorkomt op de zg. chronische lijst (18 jaar en ouder), worden de behandelingen na de 20e zitting vergoed uit de basisverzekering.
Alle overige behandelingen fysiotherapie worden niet door de basisverzekering vergoed.
Meestal heeft u hiervoor een aanvullende verzekering voor een bepaald aantal zittingen of tot een maximaal bedrag.
Sommige verzekeraars hebben de dekking van de aanvullende verzekering dit jaar weer aangepast.
Let daar dus op wanneer u uw verzekeringspolis ontvangt.

Met ingang van 2006 is het mogelijk om zonder verwijzing van een arts naar de fysiotherapeut te gaan.
De therapeut zal dan eerst kijken of u op de juiste plek bent en of fysiotherapie noodzakelijk is (de screening).
Daarna wordt u verder onderzocht en worden fysiotherapeutische conclusie en behandelvoorstel besproken (intake en onderzoek).
De eerste behandeling vindt diezelfde dag plaats of bij de volgende afspraak.

Bij behandeling voor rekening van de basisverzekering volgens de chronische lijst is wel een specifieke verwijzing van een arts noodzakelijk.

Met vrijwel alle zorgverzekeraars waarvan wij verzekerden behandelen hebben wij een overeenkomst gesloten. Daarin staan afspraken over het tarief en de vergoeding.
In die gevallen gaat de rekening rechtstreeks naar de verzekeraar die ons betaald, dit heet natura systeem.


Slechts in een aantal gevallen krijgt de klant de nota zelf toegestuurd;

  - Wanneer wij geen overeenkomst met de verzekeraar hebben.
  - Als de klant niet of onvoldoende verzekerd is.